Đội của chúng tôi

Đội của chúng tôi

Nhân viên của chúng tôi rất tuyệt vời theo đúng nghĩa của họ, nhưng họ cùng nhau chính là điều khiến Kingflex trở thành một nơi làm việc thú vị và bổ ích.Đội ngũ Kingflex là một nhóm chặt chẽ, tài năng với tầm nhìn chung là cung cấp dịch vụ đẳng cấp nhất cho khách hàng của chúng tôi.Kingflex có tám kỹ sư chuyên nghiệp trong Bộ phận R & D, 6 chuyên gia kinh doanh quốc tế chuyên nghiệp, 230 công nhân trong bộ phận sản xuất.